Terapeutka pracująca głównie w nurcie systemowym. Wyznająca zasadę że zapoczątkowanie zmiany w sobie uruchamia zmianę w każdym najdrobniejszym elemencie systemu.
Zaprasza na terapię indywidualną, rodzinną i par. Pracuje także z dziećmi i młodzieżą.

lajpnic1@gmail.com

692 243 302